Een Polariteit is een twee-eenheid bestaande uit twee tegenstellingen die niet zonder elkaar kunnen bestaan.
Zo zou er geen links zijn zonder rechts, geen hoog zonder laag, geen zuid zonder noord, geen plus zonder min etc.
Het grote heelal, het leven op deze planeet en dus ook ons persoonlijk leven bestaat uit tegenstellingen.
Niet alleen je lichaam maar ook je geestelijke bagage bestaat uit polariteiten die voor de noodzakelijke balans in je bestaan zorgen.
Iedere polariteit bestaat uit twee tegengestelde eigenschappen.
Voorbeelden: wilskrachtig – loyaal, bedachtzaam – spontaan, daadkrachtig – geduldig, zorgzaam – loslatend.

 

 

Ieder mens wordt geboren met een uniek pakket aan polariteiten.
Het wordt moeilijk wanneer je maar één eigenschap van een polariteit kent.
Sommige eigenschappen zijn door invloeden uit je omgeving op de achtergrond geraakt.
Soms gebeurt dat bewust maar, zeker als het om je vroegste jeugd gaat, vaak ook onbewust.
Stel je beschikt over de polariteit: gevoelig – rationeel, maar je groeit op in een afstandelijk gezin waar over gevoelens nooit wordt gesproken.
Het gevolg is dat deze polariteit door jou niet als geheel wordt ingezet en je daardoor gemakkelijk uit evenwicht raakt.
Je benadert menselijke problemen alleen rationeel en je doet daarmee niet alleen jezelf tekort maar ook je omgeving.