image-607

Het is zover: Het Junior Polariteitenspel (ook)voor jongeren en kinderen is uit!!!

 

Gun het je kinderen, gun het jezelf!

 

Het zou toch mooi zijn, wanneer je van jongs af aan jezelf kunt zijn. Dat je gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen gewoon 100% blijft en niet afhankelijk is van de prestaties, die je moet leveren. Dat je thuis of op school niet meer vaak conflicten veroorzaakt of altijd maar het omgekeerde, dat je juist conflicten vermijdt. Dat je niet beïnvloed wordt door wat anderen van je vinden, niet beïnvloed wordt door bijvoorbeeld pestgedrag van anderen. Dat je je leven lang kunt vertrouwen op wie je bent. Dat kun je echter pas, wanneer je weet over welke eigenschappen je van nature beschikt! De meesten van ons weten dat niet, omdat we van jongs af aan ons alleen maar richten op wat anderen, onze omgeving, ouders, school etc. van ons verwachten of eisen. We hebben het idee dat we net zo goed moeten zijn als de besten in onze klas, met onze sport of op social media. Dan is het ook logisch dat we ons alleen maar goed voelen, wanneer we goed presteren of wanneer anderen ons zien staan!

We leren al in onze eerste jaren ‘van buiten’ naar ‘binnen’ te denken en voelen we ons gemakkelijk afhankelijk van anderen, van de eisen die aan ons worden gesteld of domweg van alle invloeden om ons heen.

 

NIEUW!!

Het Junior Polariteitenspel leert ons op een unieke manier onze eigenschappen te ontdekken, waardoor we zelf kunnen bepalen hoe we met de ‘buiten’wereld willen omgaan. We geven zelf onze eigen kleur aan onze prestaties. We leren om met 100% zelfvertrouwen om te gaan met anderen zowel thuis, op school en later op ons werk.

Er zijn al heel wat spellen en methodes in omloop, die hetzelfde zeggen. Het bijzondere van dit spel is de introductie van het begrip ‘polariteit’.

Een polariteit betekent een samenwerkingsverband, een soort vriendschap tussen twee positief tegengestelde eigenschappen in onszelf. Dit lijkt ingewikkeld, maar dat is het niet als je beseft, dat alles wat er bestaat, zijn bestaan te danken heeft aan het tegenovergestelde.  Je zou bijvoorbeeld geen besef hebben van licht, als je ook niet tegelijk weet wat donker is. Of van hoog als je niet weet wat laag is, of van plus als je niet weet wat min is. En zoals je weet geven min en plus samen energie! Het hele universum, ons brein, ons lichaam, is een en al polariteit. Dus ook onze eigenschappen. Zo horen ‘krachtig zijn’ bij ‘geduldig zijn’ en ‘dapper of moedig zijn’ bij ‘voorzichtig en behoedzaam zijn’. Zodra we door onze opvoeding of door wat de omgeving van ons verwacht alleen maar de nadruk leggen op één eigenschap van onszelf gaat het mis. Onze kracht wordt agressiviteit, ons geduld wordt passiviteit en onze moed wordt roekeloosheid.

Met dit spel leer je van ‘binnenuit’ te leven met je positieve tegengestelde eigenschappen in balans!

En dan gaat het leven thuis en op school en later op je werk er anders uitzien. Je gaat er zelfs van genieten om elke dag jouw eigenschappen op deze manier in te zetten en je voelt je geen moment meer afhankelijk of slachtoffer van wat anderen doen of zeggen. Je bent de baas over je eigen toekomst, je eigen geluk!

 

Het Junior Polariteitenspel is net als het eerder verschenen Polariteitenspel en het boek Het Polariteitenspel verbindt, verkrijgbaar via de website www.hetpolariteitenspel.nl .Gebruik het bestelformulier.