Nieuw!! Het boek ‘ Het Polariteitenspel verbindt, ‘die ándere kant van jezelf brengt je in evenwicht’ geschreven door Danny Warbout is uit!

Het werd de hoogste tijd. Een boek over de theoretische achtergronden en de praktische toepassing van het Polariteitenspel is in boekvorm verschenen.
Het denken in polariteiten is revolutionair. Het betekent voortaan denken in ‘en-en’ in plaats van ‘of-of’. De keuze voor Polair Leiderschap betekent leiding geven aan de eigen ontwikkeling en aan die van anderen. Polair denken en doen kan voor velen de oplossing zijn voor een noodzakelijk evenwicht zowel op persoonlijk vlak als in de onderlinge verhoudingen. Polair denken geeft rust en uitzicht op meer geluk. Je geniet van wie je wilt zijn. Polair Leiderschap leidt bovendien tot grotere effectiviteit. Iedereen wordt uitgedaagd dit boek te lezen: HRM-ers, trainers, coaches, docenten, loopbaanbegeleiders, leidinggevenden, medewerkers en studenten om met deze nieuwe inzichten aan de slag te gaan. Dit boek en het Polariteitenspel maken het mogelijk.