Je verstand op 4.0!

Je verstand op 4.0! Het is vijf voor twaalf, de hoogste tijd voor een update van onze manier van denken. Onze huidige samenleving vraagt erom. Onze denkbeelden moeten grondig op de schop. Alle ontwikkelingen zowel op maatschappelijk, politiek als religieus terrein in opvoeding en onderwijs, in het bedrijfsleven kunnen we niet meer voeden en sturen […]

Read More